Hopp til innholdet

HELI-VEST DTO

Veien til Helikoptersertifikatet starter her!

Apron 5, Stavanger Lufthavn Sola

Eidsvegen 15, 5200 Os

om oss

Heli-Vest DTO er din aktør for helikoptersertifikat på Vestlandet. Vi har hovedbase på Stavanger Lufthavn Sola, samt en base på Os utenfor Bergen

Vi tilbyr praktisk program for PPL(H). Dette gjennomføres på Robinson R44 eller Bell 206 Jetranger.

Heli-vest er en fleksibel tilbyder for PPL(H) da de involverte i Heli-Vest til daglig jobber i større helikopterselskaper.

Heli-vest tilbyr ikke teoretisk undervisning. Vi samarbeider med flere aktører, og kan derfor anbefale et nettkurs i form av selvstudie som består av lærebok og en nettløsning med
supplerende videoer, oppgaver og andre hjelpemidler. I tillegg kan elevene søke hjelp fra tilbyderne, enten gjennom nettløsningen eller via e-post. Nettkursene har løpende oppstart, dvs. at du kan begynne når som helst.

Heli-Vest har samarbeid med Flyskolen.no som er lokalisert på Flesland. Vi har og samarbeid med Oslo Flight Academy.

Til de elevene som ønsker undervisning i tillegg til selvstudiet, tilbyr Heli-vest i samarbeid med Flyskolen.no kurs som består av ca. 20 kurskvelder, som til sammen dekker de sentrale delene av pensum. Kurset arrangeres digitalt som videokonferanse slik at det er anledning til å delta uten reisevei ,uavhengig av bosted. Forutsatt et tilstrekkelig antall deltagere, arrangeres det kurs hver vår og høst. Kurset er ikke obligatorisk og er ment som et tilbud til de som ønsker mer tradisjonell undervisning i tillegg til selvstudiet

Vi kan via vår samarbeidspartner Oslo Flight Academy tilby nettbasert undervisning godkjent av Luftfartstilsynet for de som ønsker å gjennomføre teorien i form av selvstudie. Pakken inneholder åtte lærebøker og 33 nettbaserte innsendings oppgaver med et varierende antall spørsmål. Du får automatisk tilbakemelding etter hver innsendt oppgave, men en lærer følger progresjonen din hele veien og er tilgjengelig for spørsmål.

Vi Tilbyr praktisk undervisning for PPL(H) sertifikat. Med andre ord flytimene.

Kurset består av minimum 35 timer flyving med instruktør, pluss 10 timer soloflyving.

I tillegg består undervisningen av teknisk kurs samt briefer.

PPL(H) programmer gjennomføres normalt på Robinson R44.

Typerating kurs (Typerettighet) utføres for Robinson R44 og Bell 206 Jetranger

Typekurset består av en teoretisk del, samt en praktisk del.

Bell 206 Jetranger
Robinson R44

Part-66 Sertifisert Tekniker utfører kurs i Heli-Vest, og kan derfor tilby undervisning for typerating, pre-flight checks og oppfriskningskurs for R44, Bell 206 og Bell 505.

Dette må på plass

Medical

Det stilles krav om minimum EASA Medical Klasse 2 for PPL(H)

Teori

Du må ha fullført teorien for PPL(H) før du kan fly Solo. Det betyr at det blir opphold i programmet dersom dette ikke er på plass. Vi anbefaler derfor at teorien er bestått før man starter på den praktiske delen.

Alder

Du må være 16 år ved kursstart, og minimum 17 år ved oppflyging

Motivasjon

Motivasjonen må være på plass for et godt læremiljø og god progresjon. Her anbefaler vi en demo-tur for god påfyll med motivasjon!

Klar for å fly?

Ta kontakt for mer info.

Apron 5, Stavanger Lufthavn Sola

Eidsvegen 15, Os