Hopp til innholdet

VÅRE KURSTILBUD

PPL(H)
Teorikurs


Vi kan tilby to alternativer for våre elever:

Vi kan via vår samarbeidspartner Oslo Flight Academy tilby nettbasert undervisning godkjent av Luftfartstilsynet for de som ønsker å gjennomføre teorien i form av selvstudie.

Pakken inneholder åtte lærebøker og 33 nettbaserte innsendingoppgaver med et varierende antall spørsmål.

Du får automatisk tilbakemelding etter hver innsendt oppgave, men en lærer følger progresjonen din hele veien og er tilgjengelig for spørsmål.

For elever som ønsker klasseromsundervisning kan vi tilby:

Et nettkurs i form av selvstudie som består av lærebok og en nettløsning med supplerende videoer, oppgaver og andre hjelpemidler. I tillegg kan elevene søke hjelp fra skolen, enten gjennom nettløsningen eller via e-post. Nettkursene har løpende oppstart, dvs. at du kan begynne når som helst.

Til de elevene som ønsker undervisning i tillegg til selvstudiet, tilbyr Heli-vest i samarbeid med Flyskolen.no kurs som består av ca. 20 kurskvelder, som til sammen dekker de sentrale delene av pensum. Kurset arrangeres digitalt, som videokonferanse, slik at det er anledning til å delta uten reisevei uavhengig av bosted. Forutsatt et tilstrekkelig antall deltagere, arrangeres det kurs hver vår og høst. Kurset er ikke obligatorisk og er ment som et tilbud til dem som ønsker mer tradisjonell undervisning i tillegg til selvstudiet.

Det kan utover dette arrangeres intensiv-kurs om dette er praktisk mulig.

Flyskolen.no

PPL(H)
Praktisk Kurs


Vi Tilbyr praktisk undervisning for PPL(H) sertifikat. Med andre ord flytimene.

Kurset består av minimum 35 timer flyving med instruktør, pluss 10 timer soloflyving.

I tillegg består undervisningen av teknisk kurs samt briefer.

PPL(H) programmer gjennomføres normalt på Robinson R44.

Typerating


Typerating (Typeutsjekk) består av et teknisk kurs, samt flytrening for aktuell type.

Vi tilbyr typeutsjekk for Robinson R44 og Bell 206.

Tekniske Kurs


Tekniker utfører tekniske kurs for piloter også for andre aktører.

Kurs vi kan tilby er: R44 kurs, Bell 206, Bell 505 og turbinmotor kurs.

Ofte stilte spørsmål

Kan jeg prøve å fly, for å se om dette er noe for meg?

Såklart. Ta kontakt for en demotur. Hvor mye du ønsker å prøve, det bestemmer du!.


Kan jeg få jobb som pilot etter fullført PPL(H) kurs?

Nei. For å fly kommersielt kreves et CPL(H) sertifikat. For å få et CPL(H) sertifikat er kravet til teori og flytimer høyere. Det betyr i praksis at man begynner med et PPL(H), for å så bygge på. Dette er modulær utdanning, noe som vi ønsker å tilrettelegge for.


Hvilke muligheter har jeg med et PPL(H) sertifikat?

Med PPL(H) kan man fly privat stort sett hvor man vil innenfor nasjonale og internasjonale regler. I tillegg kan man benytte helikopter til arbeidsflyging, trening og spleiseflyging. Les mer på luftfartstilsynet sine sider: www.luftfartstilsynet.no/allmenfly-og-luftsport/flyging/